Servicii Insolvență

Prin serviciile noastre acoperim toate etapele procedurilor de preinsolvenţă şi insolvenţă adresate profesioniştilor (conform art. 3 din Legea 85/2014), oferim o paletă variată de soluţii implementate prin metodologii aflate într-o  actualizare dinamică față de evoluția legislativă și a realitatății economice. Punem un accent la fel de mare pe optimizarea businessului şi pe educarea managerială.

SERVICII DE PREINSOLVENȚĂ

Mandatul ad – hoc și Concordatul preventiv:

Accesate la timp, serviciile de preinsolvență cresc șansele de redresare a companiilor aflate în dificultate financiară temporară și ale căror viabilitate managerială și economică este în scădere. Acestea presupun o serie de măsuri specifice de optimizare a costurilor, investițiilor, personalului, vânzărilor etc. concretizate într-un plan de reorganizare raportat la realitatea pieței  și  facilitează acoperirea pasivului societății, reintroducând în piață un comerciant sănătos, viabil și competitiv.

Confidențialitatea acestor proceduri  oferă un avantaj major debitorului prin faptul că îl protejează de reticența în abordare și negocieri manifestată de actualii și potențialii clienți sau colaboratori, fenomen adesea întâlnit pe parcursul unei proceduri de insolvență.

SERVICII DE INSOLVENȚĂ

Reorganizare:

Reorganizarea judiciară este un proces de restructurare și optimizare care se bucură de avantajele oferite de legea insolvenței și are ca scop echilibrarea financiară a companiei, respectiv stingerea pasivului (prin plată şi reducerea creanţei acolo unde este posibil) şi restructurarea afecerii în vederea plasării acesteia pe o orbită generatoare de profit.

De-a lungul timpului, în proiectele în care am fost implicaţi am reușit să inovăm și să dezvoltăm prin o serie de metode şi procedee aplicabile în materie de insolvenţă, acestea fiind personalizate şi implementate raportat la specificul fiecărei activităţi, contribuind la identificarea celei mai bune soluţii pentru companie şi îmbunătățirea relațiilor acesteia cu partenerii.

Urmărim cu  interes ca debitorul să mențină o atitudine transparentă și o comunicare activă și realistă în relația cu creditorii pe tot parcursul procedurii de reorganizare, înţelegerea şi încrederea reciprocă dintre aceștia fiind un element esenţial pentru o reorganizare de succes.

Valorificări active:

Gestionarea corespunzătoare a patrimoniului este cheia maximizării fondurilor obţinute în urma valorificării cu celeritate a activelor. Drept urmare, o echipă de specialiști va asigura realizarea tuturor demersurilor de la inventarierea și evaluarea bunurilor conform prevederilor legale, elaborarea strategiilor de marketing și de expunere în piață în vederea valorificării acestora şi până la vânzarea-efectivă.

Având în vedere experienţa acumulată, natura și complexitatea procedurilor de preinsolvență și a procedurilor de insolvență, respectiv reorganizare judiciară şi faliment, alături de colaboratorii noștrii suntem în măsură să vă oferim:

  • analiza completă a situației financiare, manageriale  și  juridice a societății, anterioară declanșării procedurii;
  • întocmirea unui raport de identificare a cauzelor care au dus la starea de impas financiar și evaluarea șanselor de reorganizare și optimizare financiară;
  • stabilirea strategiei de reorganizare și optimizare financiară pentru adoptarea măsurilor necesare în vederea continuării activității și atingerii obiectivelor privind indicatorii de performanță;
  • prezentarea și negocierea strategiei cu principalii creditori votanți ai planului;
  • monitorizarea activității societății în vederea realizării bugetului și a implementării planului de reorganizare;
  • consultanţă și asistență în demersurile necesare pentru implementarea planului de reorganizare;
  • informarea permanentă a participanţilor la procedurile de preinsolvenţă sau insolvenţă privind stadiul și evoluția procedurii.

SERVICII CONEXE

Suntem în măsură să oferim clienților terți, în a căror procedură nu suntem desemnați, servicii de  ELABORARE, ASISTENȚĂ, ANALIZĂ,  a unui PLAN REORGANIZARE sau CONSULTANŢĂ asupra unuia preexistent.