Vânzare bunuri licitație publică Confort Termo Service SRL

Subscrisul  Asset Recovery IPURL, în calitate de lichidator judiciar al Confort Termo Service SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite) cu sediul în Cluj-Napoca, str. Baba Novac, nr. 32, jud. Cluj, înregistrată la ONRC sub nr. : J12/1318/2003 şi având CUI 15454331, organizează licitaţie publică pentru vânzarea  următoarelor bunuri aparţinând Confort Termo Service SRL:

  1. Analizor de gaze de ardere multiyzer – 100 Lei
  2. Pompă Rocal 20 – 100 Lei
  3. Materii prime din categoria consumabilelor în domeniul montării de instalații termice – 1300 Lei

                                                                                                        TOTAL 1500 Lei

Licitaţia va avea loc în data de 12.07.2018, ora 11.00  în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr 8, etaj I, ap 2B, jud. Cluj. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini şi depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul bunului licitat + TVA (condiţii obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în aceleaşi condiţii în următoarele date 19.07.2018 ora 11.00, 26.07.2018 ora 11.00.

Informaţii suplimentareila tel 0721414183

 

Asset Recovery IPURL

Lichidator judiciar al Adi Carn SRL

Prin asociat coordonator

Av. Dragoș Giura