Licitații Aikon SRL

Subscrisul Asset Recovery IPURL, în calitate de lichidator judiciar al Aikon SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite) ), cu sediul în Municipiul Dej, Strada Nicolae Iorga, Nr. 47, Judet Cluj, înregistrată la ONRC sub nr.  J12/3912/2008 şi având CUI 24528748, organizează licitaţie publică pentru vânzarea  următoarelor bunuri aparţinând Aikon SRL:

NR. crt Denumirea Bunurilor Stoc Preț LEI
1 Nisip 0-4 647 mc 8.214,20
2 Sort 4-8 343 mc 3.919,60
3 Piatra concasata 0-31 45 mc 332,20
4 Piatra concasata 0-63 49 mc 316,8
  TOTAL   12.782,8 LEI

La prețurile de mai sus se adaugă TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 15.11.2021, ora 12.00  în Cluj-Napoca, bld. Eroilor, nr 42, etaj I, ap 9, jud. Cluj. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini şi depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul bunului licitat + TVA (condiţii obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în aceleaşi condiţii în următoarele date de la ora 12.00: 22.11.2021, 29.11.2021, 06.12.2021, 13.12.2021, 20.12.2021, 27.12.2021, 03.01.2022, 10.01.2022, respectiv 17.01.2022.

Informaţii suplimentare la tel 0721414183

Asset Recovery IPURL

Lichidator judiciar al Aikon SRL

Prin asociat coordonator

Av. Dragoș Giura

Related Posts