Licitații Aikon SRL

Subscrisul  Asset Recovery IPURL, în calitate de lichidator judiciar al Aikon SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite) ), cu sediul în Municipiul Dej, Strada Nicolae Iorga, Nr. 47, Judet Cluj, înregistrată la ONRC sub nr.  J12/3912/2008 şi având CUI 24528748, organizează licitaţie publică pentru vânzarea  următoarelor bunuri aparţinând Aikon SRL:

NR. crt Denumirea Bunurilor Stoc Preț
1 Nisip 0-4 647 mc 22.589,05
2 Sort 4-8 343 mc 10.778,90
3 Sort 8-16 261 mc 5.800,30
4 Piatra concasata 0-31 45 mc 913,55
5 Piatra concasata 0-63 49 mc 871,2
6 Rezervor 9000 litri RCO Ri/551/2013 1 buc 4.628,25
7 Cap tractor MAN TG 460 CJ 43 TRC 1 buc 1.210,00
  TOTAL   46.791,25 lei

Licitaţia va avea loc în data de 06.12.2019, ora 11.00  în Cluj-Napoca, str. Eroilor, nr 42, etaj I, ap 9, jud. Cluj. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini şi depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul bunului licitat + TVA (condiţii obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în aceleaşi condiţii în următoarele date 13.12.2019 ora 11.00, respctiv 20.12.2019 ora 11.00.

Informaţii suplimentare şi la tel 0721414183

Asset Recovery IPURL

Lichidator judiciar al Aikon SRL

Prin asociat coordonator

Av. Dragoș Giura