Licitații Aikon SRL

Subscrisul  Asset Recovery IPURL, în calitate de lichidator judiciar al Aikon SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite) ), cu sediul în Municipiul Dej, Strada Nicolae Iorga, Nr. 47, Judet Cluj, înregistrată la ONRC sub nr.  J12/3912/2008 şi având CUI 24528748, organizează licitaţie publică pentru vânzarea  următoarelor bunuri aparţinând Aikon SRL:

NR. crt Denumirea Bunurilor Cantitate Preț
1 Nisip 0-4 647 mc 41.071,00
2 Sort 4-8 343 mc 19.598,00
3 Sort 8-16 261 mc 10.546,00
4 Piatra concasata 0-31 45 mc 1.661,00
5 piatra concasata0-63 49 mc 1.584,00
9 Rezervor 9000 litri RCO Ri/551/2013 1 buc 8.415,00
10 Cap tractor MAN TG 460 CJ 43 TRC 1 buc 2.200,00
  TOTAL   85.075,00

Licitaţia va avea loc în data de 10.06.2019, ora 12.00  în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr 8, etaj I, ap 2B, jud. Cluj. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini şi depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul bunului licitat + TVA (condiţii obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în aceleaşi condiţii în următoarele date 17.06.2019 ora 12.00, respctiv 24.06.2019 ora 12.00.

Informaţii suplimentare la tel 0721414183

Asset Recovery IPURL

Lichidator judiciar al Aikon SRL

Prin asociat coordonator

Av. Dragoș Giura