Licitații Residential System SRL

Subscrisul Asset Recovery IPURL, în calitate de lichidator judiciar al Residential System SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Strada Avram Iancu, Nr. 8, ap. 2B Judet Cluj, înregistrată la ONRC sub nr.  J12/2933/2005 şi având CUI 17861730, organizează licitaţie publică pentru vânzarea  următoarelor bunuri aparţinând Residential System SRL:

NR. crt Denumirea Bunurilor Stoc Pret LEI
1 Schelă metalică 1 buc 2565
2 Sistem de irigații 1 buc 450
  TOTAL   3015

La prețurile de mai sus se adaugă TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 12.01.2021, ora 11.00  în Cluj-Napoca, bld. Eroilor, nr 42, etaj I, ap 9, jud. Cluj. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini şi depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul bunului licitat + TVA (condiţii obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în aceleaşi condiţii în următoarele date de la ora 11.00: 19.01.2021, 26.01.2021, 02.02.2021, respectiv 09.02.2021.

Informaţii suplimentare pe http://giura.ro şi la tel 0721414183

Asset Recovery IPURL

Lichidator judiciar al Aikon SRL

Prin asociat coordonator

Av. Dragoș Giura

Related Posts